VÅRA TJÄNSTER

Iceberry är ett digitalt hus med fyra rum. Huset är byggt för att hjälpa företag att växa genom utveckling, testning och kvalitetssäkring av mjukvara.

CONSULTANCY SERVICES

På Iceberry har vi sedan start haft ett starkt fokus på vår konsultverksamhet. Vi är övertygade om att syftet att anlita en konsult inte ska vara att fylla ännu en stol i ett utvecklingsteam utan att en konsult ska kunna bidra med den expertis och specialistkunskap som saknas. En konsult från Iceberry ska göra skillnad.

Våra konsulter är specialister inom utveckling och test. Vi har valt ett smalare fokus för att kunna hålla oss på expertnivå, samtidigt som vi förstår betydelsen av en bred kunskapsbas och att uppgifterna hos våra kunder många gånger är komplexa. Detta gör att vi sätter en stolthet i att våra konsulter dagligen tar sig an uppgifter som ibland går utanför det egentliga uppdraget, exempelvis som att driva i processförbättringar.
Man står vid whiteboard och pratar
Kvinna tittar in i kameran på föreläsning

SOURCE & DELIVERY

Ett av Iceberrys centrala mål är att hjälpa våra kunder med sina behov, oavsett kompetens eller timing. När det handlar om konsulter resurssätter vi rätt kompetens utifrån analysen av kompetenskrav, omfattning och tillgänglighet. Det innebär att den rätta konsulten kan vara från vår egen personalstyrka likväl som en underkonsult från vårt partnernätverk. 

Som din partner för Sourcing & Delivery är vi alltid måna om att ge tydlig och transparent återkoppling så att processen blir både effektiv och angenäm för alla parter.

TRAINING & COACHING

Training och Coaching är för Iceberry ett mycket värdefullt affärsområde där vi internt låter konsulter växa sig ännu starkare samtidigt som vi hjälper våra kunder att växa genom coaching, förändringsledning, träning, mentorskap och utbildning. Vi utbildar även på flera yrkeshögskolor för att forma morgondagens experter.

Våra insatser ser ofta olika ut, och vi är vana att lyssna in på kundens behov för att tillsammans sätta ihop ett passande paket. En del behöver kontinuerligt stöd, en del en inspirerande föreläsning med syfte att stimulera gruppen i en ny möjlig riktning. I andra fall kartlägger vi nuläget tillsammans med kunden och målar sedan ut en väg framåt i förändring och utbildning.
Kvinna i orange skjorta föreläser
Kille i smarta AR-glasögon

SOFTWARE SOLUTIONS

Det fjärde rummet i det digitala huset kallas för Software Solutions och är Iceberrys innovationscentrum. Här förverkligar vi egna ideér för kunder inom till exempel Augmented Reality (AR), genomför kompletta leveransåtaganden åt kunder samt utvecklar egna plattformar och tjänster såsom Test on Demand. Med Test on Demand hjälper vi företag att genomföra mjukvarutestning på sin egna villkor genom testning som är flexibel, personoberoende och skalbar.

Beroende på vad som passar genomför vi Software Solutions projekt internt, med kompletta team hos våra kunder, eller genom våra underkonsulter och nearshoring-partners.

NYFIKEN? HÖR AV DIG SÅ BERÄTTAR VI MER.