You can find the english version here.

Iceberry är stolt över sin affärsposition som en premiumleverantör av konsulttjänster påden nordiska IT-marknaden. Vi är specialiserade på att identifiera skickliga IT-talanger somsöker arbeta som konsulter och på att matcha kvalifikationer och karriärplaner medefterfrågan från kunder inom affärsarenan.Denna integritetspolicy hjälper dig att förstå hur vi på Iceberry använder och skyddar deuppgifter du lämnar till oss när du besöker och använder webbplatsen https://www.iceberry.se/.

Vilka uppgifter samlar vi in

När du besöker webbplatsen kan vi samla in följande information:

 • Ditt namn och efternamn
 • E-postadress
 • Resumé
 • ID-nummer
 • Hemadress
 • Telefonnummer
 • Porträttfoto (och teambuildingfoton)
 • Video
 • Företagsnamn

Varför samlar vi in dina uppgifter

Vi samlar in dina uppgifter av flera skäl. För att:

 • Komma i kontakt med dig och lära dig dina karriär-/affärsbehov.
 • Skapa din professionella/företagsprofil.
 • Presentera din profil för våra kunder, partners och/eller uppdragsförmedlare.
 • Skicka information om uppdragsöppningar/tänkbara konsulter.

Dina uppgifter är säkra

Iceberry åtar sig att skydda dina uppgifter och hålla dem konfidentiella enligt den allmänna dataskyddsförordningen https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679 och integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/.

Iceberry har gjort allt i sin makt för att förhindra data stöld, obehörig åtkomst och avslöjande genom att implementera den senaste tekniken och mjukvaran, som hjälper oss att skydda all information vi samlar in online.

Begränsad insamling av personuppgifter

Vid någon tidpunkt kanske du vill begränsa vår användning och innehav av dina personuppgifter. Du kan uppnå detta genom att göra följande:

 • Granska och/eller uppdatera de uppgifter du redan har tillhandahållit oss. Du kan begära att vi utfärdar en rapport över den information vi har om dig.
 • Att helt och hållet radera dina personuppgifter från våra system.

Informera oss om någon av de uppgifter du delat med oss har ändrats. Till exempel om du flyttat till en ny adress, eller om du precis skaffat dig en ny kompetens eller diplom.

För att göra något av ovanstående, vänligen mejla oss på: privacy@iceberry.se