Modul 1 - Bygga förståelse

I den första modulen får du följa med på en orientering i de olika problemställningarna i området. Målet är förankra en reell förståelse kring varför tillgänglighet är viktigt samt att se den positiva effekten av att hitta och tillmötesgå en högst heterogen användargrupp.

 • Tillgänglighet ur ett användbarhetsperspektiv
 • Relationen mellan individens roll och dess förmåga att uppnå ett ändamål
 • Djupdykning i de olika funktionsvariationerna: Vilka är de? Statistisk överblick på populationsnivå. Hur påverkar respektive funktionsvariation en design?
 • Nyckelområden för applicerad användbarhet, bl.a. Web: browsers, mobilt; Hårdvara: informationstavlor, kontrollpaneler; De 7 produktkategorierna.
 • Problematisering med exempel på olika situationer
Modul 2 - Bygga färdighet

I modul två får du förutsättningar för att bemöta samhällets krav och förväntningar på tillgänglighet. Vi ger exempel på olika verktyg och principer som ökar chansen att lyckas med en implementering, bland annat:

 • Lagkrav - vad förväntas av samhället?
 • Rekommendationer eller krav: Webbtillgänglighetsdirektivet, Offentlig sektor & Privat sektor
 • ISO/IEC 40500 och WCAG 2.1
 • Relationen mellan EN301549 och WCAG
 • De olika WCAG nivåerna och hur dessa uppfylls
  WCAG historik, utveckling och efter 2025

Anmäl intresse här

Till kursen i Tillgänglighet

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.