Teststrategi i shift-left
 • Varför testa? Vem, vad, när, hur? Ett team många ansvar
 • Den moderna utvecklingssetupen och dess fördelar samt jämförelse med traditionell setup
 • Devops: test i utvecklingsprocess, att mäta framsteg
 • Att förhålla sig till andra team eller större sammanhang
 • Agila buzzwords i praktiken, Shift-Right, Canary, A/B, Chaos Engineering, State of DevOps report och metrics, devtestperfsecwhatnotops?
Roller
 • Är alla utvecklare nu?
 • Får man ha renodlade testare i teamet?
 • Gruppdynamik
Krav och produktägarskap
 • Epics, user stories, buggar och test
 • Jira-storyn - ett ärendehanteringssystem eller kravverktyg?
Verktygsval
 • Unit, ui, integration
 • Icke-funktionell testning
 • Mocking
 • Monitorering
 • xUnit, Jest, Selenium, Postman
Övrigt
 • CI/CD och build pipeline
 • Testning back-end och front-end
 • Testa ditt API: Intern eller publik leverans
 • Ett själv-organiserande team - att leda sig själv?

Anmäl intresse här

Till kursen "Shift-Left i praktiken"

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.