Vad är prestandatest
 • Icke-funktionella egenskaper:
  hastighet, stabilitet, skalbarhet, storlek
 • Icke-funktionella testtyper:
  last, stress, volym, skalbarhet
 • Motivation och Intressenter:
  marknad, ekonomi, säkerhet
Roller och kompetens:
Utveckling eller test?
Strategier & Lastprofilering
 • Förstå applikationens beteende nu och i framtiden
 • Undersöka applikationens förväntade egenskaper för att tillmötesgå olika typer av last
 • Målmiljöns påverkan på testningen, moln/cloud, on-prem, API, Websida, Microservices
 • Lastbalansering, warm-up, ramp-up, transaktioner, tuning, graceful degradation, back-off-tekniker, polling, synkronisitet, trådning, virtuella användare
 • Förutstå och tolka resultat samt jämförelse med baselines
Praktik
 • Att förstå applikationen som ska testas
 • Förstå olika testverktyg och välja rätt egenskaper
 • Sätta upp skript och förbereda loggning och monitorering
 • Köra tester samt analysera och rapportera resultat

Anmäl intresse här

Till kursen icke-funktionell testning

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.